Groepsfoto getFIT

Welkom op getfit.nl

Inspiratie

Maak kennis met getFIT

11/26/2020 12:00:00 AM

Vitaliteit. Het is een thema dat steeds belangrijker wordt voor organisaties. Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw medewerkers fit aan het werk zijn en blijven. Toch zien we dat veel werkgevers het lastig vinden om hier handen en voeten aan te geven. En dat is precies waarom getFIT, als onderdeel van paraDIGMA groep, in het leven is geroepen. getFIT maakt werk van vitaliteit en gezondheid van medewerkers en is de opstap naar vitaal zijn. Waarom? Omdat vitale medewerkers veel minder snel verzuimen dan niet vitale medewerkers. Zo simpel is het!

getFIT, De opstap naar Vitaliteit

Jorik Vissers, Directeur getFIT ziet vitaliteit als de balans tussen fysieke en mentale fitheid; de levenslust van medewerkers en zin om de dag aan te vallen. Daarnaast gaat vitaliteit over de bereidheid van medewerkers om mee te veranderen met wat de werk- en privéomgeving van hem of haar vraagt. Ook persoonlijke doelen horen daarbij. En dat is precies waar getFIT in ondersteunt. Vissers: ‘wij sturen medewerkers niet naar een sportschool of verplichten ze tot een dieet. Nee, we gaan samen op zoek naar de persoonlijke vitaliteitsbeleving en persoonlijke doelen. We geven medewerkers handvatten om zelf de regie te nemen over hun eigen vitaliteit; iedereen is hier immers zelf verantwoordelijk voor.’

Aan de slag met vitaliteit!

getFIT begeleidt en ondersteunt klanten bij het versterken van de vitaliteitscultuur binnen organisaties. Denk hierbij aan het trainen van HR en leidinggevenden. Daarnaast gaat getFIT aan de slag met de vitaliteitsbeleving op individueel niveau bij medewerkers. De wereld verandert, de organisatie verandert, dus het is belangrijk dat medewerkers mee kunnen veranderen. Voor veel werkgevers is vitaliteit nog een vaag begrip en/of ze weten niet goed wat de vitaliteitsbeleving is binnen de organisatie. Daarom wil getFIT een vitaliteitsbeleid inzetten op basis van een unieke vitaliteitsscan. Uit die scan moet blijken aan welke diensten behoefte is en waar een organisatie naar toe kan groeien. ‘Leidinggevenden moeten oog voor vitaliteit krijgen, het onderwerp dragen en ondervinden dat ze ook op de lange termijn profiteren van een vitale organisatie met vitale medewerkers. Als zij daarvan overtuigd zijn, heeft dat effect op de gehele organisatie.’ aldus Jorik.

Multidisciplinaire samenwerking binnen paraDIGMA groep

getFIT is onderdeel van paraDIGMA groep. Binnen paraDIGMA groep vallen verschillende organisaties met expertise op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Jorik Vissers: ‘Wij werken actief samen met alle organisaties binnen paraDIGMA groep zodat wij een optimaal resultaat kunnen behalen met onze vitaliteitsbegeleiding. Denk hierbij aan de inzet van psychologen, loopbaanconsultants en veiligheidsdeskundigen.’

Klaar om echt werk te maken van vitaliteit?

Neem dan contact op met getFIT of bekijk onze diensten.

Laatste nieuws