GetFit dag 2-38

Welkom op getfit.nl

Ben fit, blijf fit of word fit!

Zorg goed voor jezelf: ben fit, blijf fit of word fit. Het is een opdracht aan iedereen. En ook een populaire boodschap. Zo’n boodschap die je vooral hoort en ziet aan het begin van elk nieuw jaar. Het moment dat fitnessbedrijven -met billboards, radioreclames en flyers- mensen aansporen afstand te doen van hun decemberkilo’s. Soms zet het mensen aan om daadwerkelijk met succes af te vallen, bij velen is het aan dovemansoren gericht en weer anderen doen een dappere poging om een maand later -voor de zoveelste keer- hun strijd te zien stranden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat anders kijken naar het thema vitalteit werkgevers én medewerkers verder brengt. getFIT is dan ook geen fitnesschool. Wat wij wel doen is leidinggevenden en medewerkers van organisaties helpen vitaal te zijn en vitaal te blijven. Daarmee werken we aan het voorkomen van verzuim in organisaties. We bieden medewerkers handvatten om om te kunnen gaan met wat er in een mensenleven gebeurt, zowel fysiek als mentaal. Dat doen we aan de hand van drie stevige overtuigingen.

Overtuiging 1: werken aan vitaliteit doe je een leven lang

De eerste overtuiging luidt: wij maken bewust geen reclame in januari. Puur omdat we erin geloven dat werken aan je eigen vitaliteit niet iets is wat je één keer per jaar doet, maar je hele leven lang.

Overtuiging 2: ieder is verantwoordelijk over zijn of haar eigen vitaliteit

Waarom getFIT met haar team van fysiotherapeuten en vitaliteitscoaches inzet op fitte en vitale medewerkers? Omdat fitte en vitale medewerkers veel minder vaak verzuimen dan niet fitte medewerkers. Zo simpel is het. Het begint bij bewustwording en verantwoordelijkheid nemen. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid ervaren meer plezier in hun werk en melden zich minder vaak ziek.

Overtuiging 3: bedrijfscultuur is bepalend voor de vitaliteit van medewerkers

Maar er is meer nodig. Werkgevers dragen namelijk in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van hun medewerkers. Hoe is de sfeer op kantoor, welke rol pakt een leidinggevende, spreken mensen elkaar aan op gedrag, wat voor lunch is hier verkrijgbaar, is er een fitnessruimte et cetera? Die aspecten samen maken de cultuur van een organisatie. Onze overtuiging is dat organisaties die een cultuur hebben waarin er aandacht is voor vitaliteit en waarin eigen verantwoordelijkheid en autonomie bepalend zijn, positief bijdragen aan vitale medewerkers.

Benieuwd naar onze aanpak? Lees het hier!