Paradigma - Argo-175

Welkom op getfit.nl

Zorg goed voor jezelf: ben fit, blijf fit of word fit.

Zorg goed voor jezelf: ben fit, blijf fit of word fit. Het is een opdracht aan iedereen en ook een populaire boodschap. Zo’n boodschap die je vooral hoort en ziet aan het begin van elk nieuw jaar. Het moment dat fitnessbedrijven -met billboards, radioreclames en flyers- mensen aansporen afstand te doen van hun decemberkilo’s. Soms zet het mensen aan om daadwerkelijk met succes af te vallen, bij velen is het aan dovemansoren gericht en weer anderen doen een dappere poging om een maand later -voor de zoveelste keer- hun strijd te zien stranden. 

getFIT is ervan overtuigd dat anders kijken naar het thema vitaliteit werkgevers én medewerkers verder brengt. getFIT is dan ook geen fitnesschool. Wat het team wel doet is leidinggevenden en medewerkers van organisaties helpen vitaal te zijn en vitaal te blijven. Daarmee werken zij aan het voorkomen van verzuim in organisaties. getFIT biedt medewerkers handvatten om te kunnen omgaan met wat er in een mensenleven gebeurt, zowel fysiek als mentaal. Dat doen zij aan de hand van drie stevige overtuigingen.

Overtuiging 1: werken aan vitaliteit doe je een leven lang

getFIT maakt bewust geen reclame in januari. Puur omdat zij erin geloven dat werken aan je eigen vitaliteit niet iets is wat je één keer per jaar doet, maar je hele leven lang.

Overtuiging 2: ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen vitaliteit

Waarom getFIT met haar team van fysiotherapeuten en vitaliteitscoaches inzet op fitte en vitale medewerkers? Omdat fitte en vitale medewerkers veel minder vaak verzuimen dan niet fitte medewerkers. Zo simpel is het. Het begint bij bewustwording en verantwoordelijkheid nemen. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid ervaren meer plezier in hun werk en melden zich minder vaak ziek.

Overtuiging 3: bedrijfscultuur is bepalend voor de vitaliteit van medewerkers

Werkgevers dragen in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van hun medewerkers. Hoe is de sfeer op kantoor, welke rol pakt een leidinggevende, spreken mensen elkaar aan op gedrag, wat voor lunch is er verkrijgbaar, is er een fitnessruimte? Deze aspecten samen maken de cultuur van een organisatie. De overtuiging van getFIT is dat organisaties met een cultuur waarin er aandacht is voor vitaliteit, eigen verantwoordelijkheid en autonomie belangrijk zijn, een positieve bijdragen leveren aan vitale medewerkers.

Aan de slag met getFIT.

Wil jij meer weten over getFIT of haar diensten? Kijk dan snel op de website en lees meer.