Paradigma - Argo-247
Zorgcoachtrajecten

De zorg die de medewerker verdient!

Onze zorgcoach staat medewerkers bij als blijkt dat de huidige aangeboden zorg door zorgprofessionals onvoldoende aansluit of niet zichtbaar effectief is bij de medische problematiek waar uw medewerker mee kampt. 

In de praktijk zien wij dat 80% van het verzuim door achterliggende factoren wordt veroorzaakt, zoals arbeidsverhoudingen, de sfeer op het werk en het functioneren. Deze factoren hebben invloed op de keuze van de medewerker om wel of niet te verzuimen. In 20% van alle verzuimsituaties speelt er daadwerkelijk een medische beperking, waardoor verzuim een noodzakelijke keuze is. We spreken dan van groen verzuim. 

Bij deze groep zien we vaak problemen ontstaan in het reguliere circuit (huisarts, specialist, psycholoog etc.). Medewerkers worden onvoldoende geholpen en ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Of de aangeboden zorg werkt niet of onvoldoende. In sommige gevallen heeft een medewerker een beperking waarbij de medische experts niet meer weten wat ze moeten doen; de diagnostiek en/of behandeling wordt gestaakt, maar verdere fysieke of mentale ondersteuning blijft uit. Een vervelende situatie die het herstel van uw medewerker niet bevordert of, in sommige gevallen, zelfs kan vertragen. 

Wij vinden dat het belangrijk is om goed voor uw medewerkers te zorgen en vanuit 'goed werkgeverschap’ stappen te zetten om medewerkers daar waar mogelijk te ondersteunen. getFIT kan werkgevers en medewerkers ondersteunen door middel van zorgcoaching. Wij doen er alles aan om zo snel als mogelijk de noodzakelijke informatie inzichtelijk te krijgen en het plan van aanpak voor en met de medewerker op te stellen en uit te voeren.

Wat doet de zorgcoach?

  • Zorgbemiddeling
    De zorgcoach zorgt voor contact met huisarts en de specialist om inzicht te krijgen in de voortgang van de behandeling die is ingezet. Hij of zij bemiddelt om de behandeling waar mogelijk te versnellen. 
  • Second Opinions
    Soms is het behandelplan dat is opgesteld ontoereikend en zijn andere acties noodzakelijk. Doorpakken en uitzetten van acties in het reguliere circuit valt onder de kerntaken van de zorgcoach. Indien noodzakelijk is hij of zij in staat om second opinions aan te vragen voor de medewerker. 
  • Bijwonen spreekuren 
    Omdat medewerkers soms niet in staat zijn de vragen te stellen die ze zouden moeten stellen, kan een zorgcoach ondersteuning bieden tijdens deze gesprekken met huisartsen en/of specialisten. Hierdoor voorkomen we dat de medewerker van het kastje naar de muur gestuurd wordt. 

Uit de praktijk blijkt dat medewerkers zich gesterkt en zekerder voelen wanneer zij worden bijgestaan door een zorgcoach. 

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Alles om fit aan het werk te gaan en te blijven!

Welkom bij getFIT! Hét vitaliteitslabel van paraDIGMA groep. 

ParadigmaGroup_vGilst_2019_17

Vitaliteitskermis

'Iets doen' met vitaliteit staat bij veel organisaties hoog op het verlanglijstje. Maar hoe geeft u er nu precies handen en voeten aan? Er is tenslotte zoveel zin en onzin over vitaliteit beschikbaar om ons heen. Het lijkt wel een kermis! 
Argo Advies t2-61

Werkplekonderzoek

Hoe richt u een werkplek zo ergonomisch mogelijk in, zodat medewerkers minder risico lopen op klachten? Deze en andere vragen onderzoeken wij graag voor u met een werkplekonderzoek.
Paradigma - Argo-159

Vitaliteitsscan

Een unieke tool. Eenvoudig, wetenschappelijk onderbouwd en toch makkelijk te begrijpen. Deze scan kunt u zien als een nulmeting waarmee u een helder beeld krijgt van hoe vitaal uw organisatie op dit moment is. 
Paradigma - Argo-179

Vitaliteitsprogramma

Het GetFit Vitaliteitsprogramma is geen ‘one size fits all’ programma. Bij GetFit werken we met een vitaliteitsprogramma om op een efficiënte manier de vitaliteit van uw medewerkers en uw organisatie te verbeteren.